RISICOMANaGEMENT

Omdat omgaan met risico's, binnen een organisatie, een heel andere benadering vraagt dan enkel het beheren van risico's op een lijstje.

"Blijf focussen op dat, daar waar je invloed op hebt.
Onderken waar je geen invloed op hebt, probeer dat te elimineren."
Sebastiaan Zaal
Risicomanager

Informatie
Risicomanagement

Informatie Risicomanagement is het speelveld van kansen en risico’s op basis van aanwezige en geschetste informatie.

Het effect van een onzekere gebeurtenis met oorzaken, kans van optreden, en met gevolgen op de doelstelling.

Informatie Risicomanagement biedt een breed scala van methodes om doelen in zicht te houden, vinger op de kosten, maar ook op de potentiële verliezen.

Deze methodes zijn direct inzetbaar om organisaties te helpen in het identificeren, meten en omgaan met risico’s. Zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen deze gebruikt worden bij het maken van bedrijfsbeslissingen.

Omgaan met risico's Dialoog

Risicobeheer en het omgaan met risico’s zijn de fundamenten voor elke organisatie die redelijkerwijs op de hoogte wil zijn van zijn of haar risico’s.

Indien risico’s niet geïdentificeerd of gecontroleerd zijn, kunnen deze leiden tot onverwachte verliezen en zelfs het voortbestaan van de organisatie in gevaar kunnen brengen.

Het doel van risicobeheer en het omgaan met risico’s is het identificeren van geloofwaardige bedreigingen en de middelen om te beslissen wat te doen met die bedreigingen.

Organisaties die effectieve risicobeheerprocessen gebruiken, ervaren minder beveiligingsincidenten; De gebeurtenissen die zich voordoen hebben een lagere impact en de organisatie is beter voorbereid om hiermee om te gaan.

Het belang van Risicomanagement

Risicobeheer vertegenwoordigt bewezen, maar ook nieuwe noodzakelijke methoden en technieken die kunnen worden gebruikt om risico’s te identificeren, de waarschijnlijkheid van optreden en potentiële impact op de organisatie te begrijpen.

Om daarna over die risico’s beslissingen te nemen, op basis van vastgestelde beslissingscriteria, en belangrijke kenmerken van veiligheid en risico voor lange termijn (ontwikkelingen) te meten en voor de rapportage aan het uitvoerend management.

Risicobeheer biedt de belangrijke informatie waarmee een manager schaarse middelen kan prioriteren op een manier die de grootst mogelijke risicovermindering tot gevolg heeft.

Wordt digitaal veerkrachtig
Start vandaag nog!

Terug naar de Basis

Actualiseer de updates en beveiliging van uw systemen procesmatig en houdt dit in hoge frequentie bij. Maak een overzicht van alle op het web aangesloten apparaten.

Ontwikkel een plan

Ga de dialoog aan met alle stakeholders om een plan te maken die past bij uw bedrijf, maar ook voorziet in wat te doen bij digitale incidenten. Denk hard op. Daar komt de mooiste dialoog en oplossing uit.

Beveilig bedrijfsinformatie

Bestudeer en beoordeel digitale dreigingen. Ontwikkel en binnen de organisatie passende methode om uw bedrijfskritische bestanden en informatie te beveiligen.

Oorzaken en gevolgen

Focus op de oorzaken en gevolgen van een gebeurtenis. Hoe kan de kans op een oorzaak verkleind worden en hoe kunnen de gevolgen van een gebeurtenis onder controle blijven.

Mitigeer de risico's

Investeer in maatregelen die de risico's kunnen verkleinen. Ter bescherming van uw bedrijfsprocessen en uw bedrijfskritische informatie.

Verzeker de gevolgen

Organiseer een verzekering om de onbetaalbare kosten en consequenties over te dragen en een gespecialiseerde partner te hebben in het geval van een digitale aanval.

Business continuity

Het zijn de vitale organisaties die veerkracht dragen