Risicobeeld

Risicobeeld. De basis van communicatief risicomanagement.

Met plezier delen wij onze inzichten om met uw risico’s om te gaan.

Wij vinden risico’s niet meer enkel “negatief” hierdoor ontstaat er een nieuw perspectief om naar risico’s te kijken.

Met dit inzicht gaan wij veel verder waar het risicomanagement stopt.

* Het uitganspunt zal altijd zijn wat zijn de bedrijfsdoelen.
* Welke risico’s kunnen we aan dit doel koppelen
* Wat zijn de mogelijke oorzaken van deze risico’s
* Waarom doen we dingen zo?
* Hoe kunnen we deze classificeren

En hoe gaan we met de risico’s om en op welke manier blijf je dit monitoren en continueren.

Legilo B.V. Werkt met actueel wetenschappelijk ontwikkelde methodes. Hiermee kunnen wij effectief zijn en u hiermee ondersteunen en begeleiden.

Legilo B.V. faciliteert dit traject, tot het eindresultaat.