RISICOMANGEMENT

Omdat omgaan met risico's binnen een organisatie een andere benadering vraagt dan het beheren van risico's achter een bureau.

"Blijf focussen op dat, daar waar je invloed op hebt. Onderken waar je geen invloed op hebt, probeer dat te elimineren."
Sebastiaan Zaal
Risicomanager

Informatie
Risicomanagement

Informatie Risicomanagement is het speelveld van kansen en risico’s op basis van aanwezige en geschetste informatie.

Het effect van een onzekere gebeurtenis met oorzaken, kans van optreden, en met gevolgen op de doelstelling.

Informatie Risicomanagement biedt een breed scala van methodes om doelen in zicht te houden, vinger op de kosten, maar ook op de potentiële verliezen.

Deze methodes zijn inzetbaar om organisaties te helpen in het identificeren, meten en omgaan met risico’s. Zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen deze gebruikt worden bij het maken van bedrijfsbeslissingen.

Omgaan met risico's Dialoog

Risicobeheer en het omgaan met risico’s zijn is de fundamenten voor elke organisatie die redelijkerwijs op de hoogte wil zijn van zijn of haar risico’s.

Indien risico’s niet geïdentificeerd of gecontroleerd zijn kunnen deze leiden tot onverwachte verliezen en zelfs het voortbestaan van de organisatie in gevaar kunnen brengen.

Het doel van risicobeheer en het omgaan met risico’s is het identificeren van geloofwaardige bedreigingen en de middelen om te beslissen wat te doen met die bedreigingen.

Organisaties die effectieve risicobeheerprocessen gebruiken, ervaren minder beveiligingsincidenten; De gebeurtenissen die zich voordoen hebben een lagere impact en de organisatie is beter voorbereid om hiermee om te gaan.

Het belang van Risicomanagement

Risicobeheer is de hoeksteen van elk informatiebeveiligingsprogramma.

Risicobeheer vertegenwoordigt in de tijd bewezen, maar ook telkens nieuwe noodzakelijke methoden en technieken die worden gebruikt om risico’s te identificeren, hun waarschijnlijkheid van optreden en potentiële impact op de organisatie te begrijpen.

Om daarna over die risico’s beslissingen te nemen, op basis van vastgestelde beslissingscriteria, en belangrijke kenmerken van veiligheid en risico voor lange termijn (ontwikkelingen) te meten en voor de rapportage aan het uitvoerend management.

Risicobeheer biedt de belangrijke informatie waarmee een manager schaarse middelen kan prioriteren op een manier die de grootst mogelijke risicovermindering tot gevolg heeft.

Zonder technieken voor risicobeheer zouden beveiligingsmanagers prioriteiten stellen op basis van buikgevoel of andere willekeurige middelen. Wat beveilig je als je niet weet wat je moet beveiligen en waarom is dan de vraag.

De effectiviteit van een risicobeheerprogramma is grotendeels afhankelijk van twee factoren: ondersteuning van het uitvoerend management en de cultuur van een organisatie met betrekking tot beveiligingsbewustzijn en verantwoording.

Bijvangst is dat een effectief risicobeheerprogramma als katalysator kan dienen om subtiele maar strategische veranderingen aan te brengen in de cultuur van een organisatie.

Geen twee risicobeheerprogramma’s zijn hetzelfde, In plaats daarvan is elk uniek verschillend, gebaseerd op verschillende factoren:

  • Cultuur
  • Missie, doelstellingen en doelen
  • Management structuur
  • Managementondersteuning
  • Industriële sector+
  • Marktomstandigheden
  • Toepasselijke wetten, voorschriften en andere wettelijke verplichtingen
  • Aangegeven of niet-aangegeven risicotolerantie
  • Financiële gezondheid

Read More

Wordt

Real time stats

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Multilingual & translatable

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar.

Less plugins needed

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Amazingly responsive

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Community builder

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Easy to use interface

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

Make a beautiful website

It has never been easier to create pages and websites on WordPress

Image Source: WOCinTechChat, Icon Finder