Categorieën
Geen categorie

SMART werken

Om te kunnen beoordelen waar uw risico’s liggen dient u als eerste in beeld te krijgen wat het doel van uw bedrijf (dat is soms nog best lastig), of het project (vaak wat duidelijker) is.
Een methode die hiervoor gebruikt kan worden is “SMART”

SMART wil zeggen:
• Maak de doelstelling Specifiek of eenduidig. (haal de perceptie eruit)
• De doelstelling is Meetbaar, u onder welke voorwaarden de doelstelling is bereikt.
• Zijn deze doelen Acceptabel (of aanvaardbaar) voor de doelgroep en/of het management?
• Is de doelstelling Realistisch en haalbaar.
• En Tijdsgebonden, wanneer zijn de doelstellingen bereikt?
Smart werken heeft wel aandacht nodig binnen de processen.

De bedrijfsdoelstelling “We willen veiliger werken en meer verdienen” is niet SMART.
Er is weinig specifiek of eenduidig (en/of meetbaar).
Wat verstaan we onder veiliger werken? Veiliger dan wat? En meer verdienen, meer dan wie, wat of wanneer? De vragen blijven open.
Of de doelstelling acceptabel is, dat blijkt hier ook niet uit. Want wat betekent hier “veiliger werken” Dit impliceert dat ongelukken, met letsel of dodelijke afloop, mogelijk nog zijn gedoogd.
Of de doelstelling “meer verdienen” realistisch is, dat kan op dit moment niet gezegd worden, laat staan of het haalbaar is.
Wanneer de doelstellingen of binnen welke tijdspanne zowel het veilige werken als het verdienmodel gehaald moeten zijn is ook niet duidelijk.

Wel SMART: De projectdoelstelling van 1 januari 2018:
“Geen ongelukken op de bouwplaats en kostenbesparingen door circulair hergebruik van bouwmaterialen in 2018”
Het is specifiek en duidelijk meetbaar (Geen ongelukken en kostenbesparingen door circulair gebruik van middelen, je kunt meten wat de kosten van nieuwe middelen zijn tem opzichte van de gemaakte kosten van circulaire middelen).
Acceptabel en realistisch: Geen ongelukken, kostenbesparingen en maatschappelijk betrokken door circulair hergebruik bouwmaterialen.
Ook tijdsgebonden geeft hier duidelijkheid over het bereiken van de doelstelling: 2018.
Er is management gewenst, maar dat kan met de inzet van alle betrokken medewerkers binnen het bedrijf of organisatie weten waar ze naar toe werken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *