Business continuity management

Bedrijfscontinuiteits management

Met Legilo B.V. werkt u met mij samen aan een plan van uw bedrijfscontinuïteit.

Helder, transparant en toepasbaar bij een calamiteit.

Ik vind de waarde van Bedrijfscontinuïteit binnen uw strategie en bedrijfsdoelen. Dit zijn bij een calamiteit de uitgangspunten uw bedrijf door de vooraf onvoorziene tijd te loodsen.

Als geen ander zie ik in dat Bedrijfs- of Business continuïteit een essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering is. Om de zorg voor uw bedrijfsvoering te waarborgen ondernemen wij de volgende stappen.

  1. Strategie en bedrijfsdoelen volledig in beeld hebben. Deze stap is essentieel. Welke continuïteit ga je waarborgen wanneer je niet weet welke kant je op gaat of wil?
  2. Vaststellen van de bedrijfskritische processen binnen uw organisatie. Analyse van deze bedrijfsprocessen. Welke zijn nodig om uw continuïteit te waarborgen en op welke wijze is dat mogelijk?
  3. Bepalen welke bedrijfsmiddelen cruciaal zijn in de bedrijfsprocessen om de voortgang dan deze processen te kunnen borgen.
  4. Communicatie: Maken van een draaiboek in het geval een evenement zich voordoet.
  5. Staf en medewerkers verantwoordelijkheden toewijzen bij een calamiteit.

Met heldere rapportage, goede dialoog en nieuwe perspectieven helpen wij ondernemingen na te denken over de gevolgen van een evenement die de bedrijfscontinuatie- raakt.

Bedrijfscontinuatie- | Resilience | Risicomanagement | Digitaal risicomanagement