Programma Manager /Digitaal

Implementeren van een risicomanagementprogramma

Een implementatie van een risicomanagementstrategie voor digitale risico’s is niet eenvoudig. Er zijn verschillende risicobeheerkaders om uit te kiezen en hebben gemeenschappelijke principes, waaronder het concept van het omgaan met risico’s dat een levenscyclusproces is, een periodieke beoordeling en continue verbetering.

Digitaal (risico) beheer

De doelstellingen van een risicomanagementstrategie zijn het identificeren van alle geloofwaardige risico's en het terugbrengen tot een niveau dat acceptabel is voor de organisatie. Het aanvaardbare risiconiveau houdt over het algemeen verband met...

Communicatie

Risicobeheer kan geen bedrijfsfunctie meer zijn die geheim wordt gehouden; Sterker nog de dialoog moet binnen de organisatie plaats vinden en uitgelegd kunnen worden aan de belangrijkste stakeholders, maar zeker ook aan de medewerkers binnen de....

Risicobewustzijn

het doel van risicobewustzijn ervoor te zorgen dat bedrijfsleiders en medewerkers zich bewust zijn van het idee dat alle zakelijke beslissingen een risicocomponent hebben en dat veel beslissingen gevolgen hebben voor de organisatie...

Integratie

Om efficiënt en effectief te zijn, moet het digitale (risico)programma van de organisatie netjes en gemakkelijk passen in het bestaande beleid, de processen en de systemen van de organisatie. Het digitale (risico)programma moet bestaande structuren aanvullen in plaats...

Digitaal risicomanagement
De basis voor succes

“Een goede manier om een programma te introduceren is op een manier die niet opdringerig of storend aanvoelt voor de medewerkers in de organisatie, maar in plaats daarvan voelt als een welkome en noodzakelijke toevoeging die normen en waarden van de organisatie zal verbeteren”

Op een fijne samenwerking!